GNOM: Tišina v Prekmurju, Restavratorski posegi na fasadi cerkve Marijinega rojstva v Tišini