Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev se odvija enkrat letno že od leta 2001. Organizatorja dogodka sta od samega začetka Sekcija konservatorjev-restavratorjev pri Skupnosti muzejev Slovenije in Društvo restavratorjev Slovenije. Srečanje strokovnjakom s področja konservatorstva in restavratorstva tako iz Slovenije kot širše regije, ponuja prostor za predstavitev svojega dela s plakati, kratkimi filmi in predavanji. Predavanja so sicer namenjena strokovni javnosti, vendar pa se s spremljevalno razstavo plakatov aktualnih projektov želi to strokovno delo približati tudi širši javnosti. Predstavljeni strokovni dosežki in prispevki so vsako leto zbrani tudi v zborniku Konservator-restavrator.

Martina Vuga

 

Ideja za strokovno srečanje se je pojavila konec devetdesetih let med člani Kolegija sekcije muzejskih konservatorjev-restavratorjev (danes Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri Skupnosti muzejev Slovenije). Pobudo je leta 2000 podprlo tudi Društvo restavratorjev Slovenije.

Prvo, enodnevno strokovno srečanje s predstavitvami plakatov so leta 2001 organizirali Kolegij sekcije muzejskih konservatorjev-restavratorjev, Društvo restavratorjev Slovenije in Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije pod vodstvom Zorana Milića.

Leta 2010 se je strokovno srečanje iz Narodnega muzeja Slovenije preselilo v Slovenski etnografski muzej, kjer je organizacijo prevzel Oddelek za konserviranje in restavriranje pod vodstvom Ane Motnikar.

Od leta 2015 srečanje poteka v steklenem atriju Narodne galerije, organizira pa ga Oddelek za konserviranje in restavriranje pod vodstvom Martine Vuga.

Od samega začetka je srečanja spremljala tudi publikacija sprva z naslovom Strokovna predstavitev slovenskih konservatorskih in restavratorskih delavnic (2001–2005). Leta 2006 se je preimenovala v Konservator-restavrator, Povzetki strokovnega srečanja, leta 2016 pa v Konservator-restavrator, Povzetki mednarodnega strokovnega srečanja (2016–). Uredniško politiko so usmerjali: Zoran Milić (2001–2009), Ana Motnikar (2010–2014) in Nataša Nemeček (2015–2020).

Nataša Nemeček

Dvajset let Strokovnega srečanja konservatorjev-restavratorjev (2001–2020)

Twenty years of the International Meeting of Conservators-Restorers (2001–2020)