21. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev

Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev tokrat prvič gosti Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Razstava plakatov s predstavitvijo najnovejših dosežkov v stroki bo na ogled od ponedeljka, 24. maja do 7. junija 2021. V ponedeljek, 24. maja, bo od 10.00 do 13.00 ure prek spletne aplikacije Zoom potekal neposredni prenos predavanj izpostavljenih vsebin, namenjen strokovni javnosti.

Uredniški odbor publikacije Konservator-restavrator v sestavi Sabina Dolenec, Irena Porekar Kacafura, Jasna Malešič, Ana Motnikar, Nataša Nemeček, Lucija Močnik Ramovš in glavna urednica Ajda Mladenović je prejel 64 povzetkov plakatov, ki pokrivajo izredno raznolika področja dediščine. Poleg slovenskih so se na poziv odzvali tudi kolegi s Hrvaške in Portugalske, ki ohranjajo tradicijo mednarodne udeležbe.

Preberi več…

Ajda Mladenović, ZVKDS Restavratorski center (glavna urednica publikacije Konservator-restavrator)

ZBORNIK 2021 – Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2021

Uvodnik / Introduction

Ajda Mladenović

PLENARNI SKLOP / PLENARY SESSION

Poklicna etika na področju konserviranja-restavriranja /Professional ethics in conservation-restoration

Etični kodeks Društva restavratorjev Slovenije / Code of Ethics of the Slovenian Society for Conservation-Restoration

Ana Kocjančič, Irena Porekar Kacafura

Kodeks etike na področju konserviranja-restavriranja knjig kot samostojne discipline / Code of ethics for book conservation as an independent discipline

Blanka Avguštin Florjanovič

Etika na področju konserviranja in restavriranja premičnih slik / Ethics in conservation-restoration of easel paintings

Emina Frljak Gašparović

Etika pri konserviranju-restavriranju lesene polikromirane plastike / Ethics in conservation-restoration of polychrome wooden sculptures

Nuška Dolenc Kambič, Saša Dolinšek

Etika na področju konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva / Ethics of museum conservation-restoration

Nataša Nemeček

Etična vprašanja pri konserviranju tekstila in sprejemanje odločitev / Ethical issues in textile conservation and decision-making process

Eva Ilec, Ana Motnikar

Glasbila: premisleki ob konserviranju-restavriranju zbirke / Musical instruments: thoughts on conservation and restoration of the collection

Irma Langus Hribar

Etika na področju konserviranja-restavriranja keramike / Issues of ethics in ceramics conservation-restoration

Ajda Purger, Janja Slabe

Etične dileme na področju konserviranja-restavriranja stenskih slik / Ethical dilemmas in conservation-restoration of wall paintings

Anita Klančar Kavčič, Ajda Mladenović, Jelka Kuret, Martina Lesar Kikelj

Etika na področju konserviranja-restavriranja kamnite plastike / Ethics in the conservation and restoration of stone monuments

Nina Žbona, Rok Hafner

Etika na področju nepremične kulturne dediščine / Ethics in the field of immovable cultural heritage

Mateja Kavčič, Ajda Mladenovič

Etika pri naravoslovnih preiskavah kulturne dediščine / Ethics within conservation science

Katja Kavkler, Eva Menart

PLAKATI MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2021

TEKSTIL

Konserviranje svilenega fraka in rekonstrukcija oblačila

Marina Čurin

Kravata? Kravata!

Ana Motnikar

PAPIR

Konserviranje-restavriranje ročno koloriranega zemljevida iz 17. stoletja

Jelena Duh

Konserviranje in restavriranje rokopisne knjige iz Škofič

Darja Harauer, Anja Props

Konservatorsko-restavratorski posegi na občutljivih pastelnih risbah z uporabo nizkotlačne mize

Karmen Lečić

SLIKE

Uporaba suhega ledu pri odstranjevanju premaza s hrbta slike

Liza Lampič

Posegi na sliki Čoln v viharju

Darja Srebnik

Oeltjenov okrasni okvir za sliko Sončni vzhod

Maja Ivanišin

POLIKROMIRANA PLASTIKA

Konservatorsko-restavratorski posegi na lesenem oltarju Vnebohod

Albina Kržič

Izvirna podoba kipa sv. Notburge

Nives Slemenšek

Konservatorsko-restavratorski posegi na premičnem inventarju cerkve svetega očeta Nikolaja, Mikluševci

Tamara Ukrainčik, Barbara Horvat Kavazović

Stranski oltar Marije Pomočnice iz cerkve Povišanje sv. Križa na Srednji Dobravi

Katarina Blaži

LES

Posegi na leseni konstrukciji oltarja sv. Frančiška Ksaverija, izdelanega iz štuko marmorja

Aleš Vene

Naprava za izdelavo plamenastih letev

Martin Klinc

Restavrirana lesena kletka še vedno služi svojemu namenu

Janez Demšar

ARHEOLOGIJA

»Mikroizkopavanje« skupka s Tribune

Helena Pucelj Krajnc, Matjaž Bizjak, Mojca Zver

Poznorimski nož z okrašenim koščenim ročajem iz Ajdovščine

Andrej Ferletic

Konserviranje in restavriranje srednjeveškega obroča

Anamarija Dimovska

SESTAVLJENI MATERIALI

Konserviranje-restavriranje bidermajerske ure

Irena Jeras Dimovska

Konserviranje-restavriranje škropilnice za trto

Irena Porekar Kacafura

TEHNIŠKA DEDIŠČINA

Konserviranje-restavriranje ultravijolične kvarčne svetilke

Pika Škerlj

Stroj za nabijanje rink

Katja Uršič

Prerez izvenkrmnega motorja TOMOS LAMO 06K

Mojca Zver

Konserviranje-restavriranje Titovega rolls roycea

Drago Štimec

Obnavljanje starodobnega avtomobila Alfa Romeo 1900 C Pinin Farina

Janko Uratnik

STEKLO

Konserviranje-restavriranje rimskega votlega stekla

Nina Mertik

KOVINA

Ponovni restavratorski posegi na zgodnjenovoveški jurišni avbi

Nataša Nemeček, Eva Menart, Tomaž Lazar

FILMSKA DEDIŠČINA

Oblikovanje delovnega okolja za digitalno restavriranje filmske kulturne dediščine

Timotej Lah

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Samostan Paço de Sousa (Portugalska): študija 3D replike za taktilne izkušnje slabovidnih

Ana Sofia Neves, Frederico Henriques, Ana Bailão, João Neto

STENSKE SLIKE IN MOZAIKI

Fragmenti antične stropne poslikave iz Celja – Muzejski trg

Petra Benedik, Jelka Kuret

Selanske poslikave – pogled od blizu

Vlasta Čobal Sedmak

Restavratorski poseg na gotski zakramentalni niši v cerkvi Lurške Matere Božje v Rosalnicah

Mateja Ocepek

Restavratorski posegi na ometih in poslikavah na cerkvi Rojstva Device Marije v Policah pri Cerknem

Andrej Jazbec

Dekorativne stenske poslikave: okras ali dokumentarno gradivo?

Tjaša Pristov

Rekonstrukcija dekorativnih šabloniziranih stenskih poslikav v vili Epos na Bledu (EŠD 906)

Anja Urbanc, Katja Pohl Lužnik

Nadomeščanje manjkajočih ploščic pri mozaiku iz Mestne hranilnice ljubljanske

Roza Šantej

KAMEN IN ŠTUK

Ohranjanje originalnih kamnitih skulptur na prostem na primeru radeljskega Marijinega znamenja

Špela Govže

Sanacija kužnega znamenja Jožefa Strauba na Glavnem trgu v Mariboru

Katja Rus

Marijin steber na Levstikovem trgu v Ljubljani

Saša Stržinar Sterle, Nina Žbona

STAVBNA DEDIŠČINA

Pristopi k obnovi Plečnikove kapelice

Vid Klančar

Odkrivanje prvotne zamisli Jožeta Plečnika – restavriranje Hafnerjeve kapelice v Preski pri Medvodah

Franci Kavčič

KOPISTIKA

Flora in Zefir – restavriranje in prezentacija vrtnih plastik

Lidija Gardina

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Izvirnik ali ponaredek?

Jasna Malešič, Renata Šolar, Lea Legan, Klara Retko

Infrardeča spektroskopija in elektronska paramagnetna resonanca – spektroskopska termometra za določanje temperature gorenja arheoloških kosti

Lea Legan, Tilen Knaflič, Polonca Ropret

Ugotavljanje proteinov v slikarskih barvah s testom ELISA

Ana Penko, Črtomir Tavzes, Maša Kavčič, Polonca Ropret

Materiali v konservatorstvu-restavratorstvu – glivam praktično ni mar, kaj pa nam?

Polona Zalar, Amela Kujović, Katja Kavkler

Triptih iz cerkve sv. Dominika v Izoli – naravoslovne preiskave

Petra Bešlagić

Karakterizacija poslikanih panjskih končnic skozi etično oko sodobne dediščinske znanosti

Maša Kavčič, Lea Legan, Klara Retko, Ana Penko, Polonca Ropret

Odkrivanje tehnologije stenskih poslikav z Arheološkega najdišča Celje – Muzejski trg (EŠD 56)

Katja Kavkler

Vpliv ultralahkega polnila na lastnosti nekonstrukcijskih injekcijskih mas

Andreja Padovnik, Violeta Bokan Bosiljkov

Karakterizacija bolonjske in šampanjske krede

Mateja Golež, Vesna Zalar Serjun

Kamnita plastika v parku dvorca Dornava – naravoslovne preiskave

Maja Gutman Levstik

Ocena stanja in možnosti utrjevanja kamnitih skulptur na vhodu gradu Fužine v Ljubljani z metodami in-situ

Andreja Pondelak, Sabina Dolenec, Katarina Šter, Nina Žbona

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

Vrednotenje materialov za zaščito in hranjenje knjižničnega gradiva

Gabriela Aleksić, Tomislav Cigula

ETIČNA VPRAŠANJA

Problematika kulturne dediščine sekundarnega pomena

Helena Valentin Konjedic, Tadeja Kajzar Trajkovski

Prekrit konkurent: Herrleinova »obnova« Kremser-Schmidtove poslikave v Gruberjevi palači v Ljubljani

Martina Lesar Kikelj, Barbara Murovec

Varnejša organska topila v restavratorstvu – nova topila za akrilne smole

Saša Snoj, Luka Škrlep

IZOBRAŽEVANJE

Po sledi starega restavratorskega posega: “posebna lepilna masa, ki ne potemni jute”

Zoja Bajdè, Marko Odić

Mednarodni interdisciplinarni projekt Re/forma viva

Ana Božičević

Spoznavanje z italijanskimi metodami estetske reintegracije na mednarodni delavnici retuširanja

Marta Bensa, Ajda Mladenović

Mednarodna delavnica retuše na stenskih poslikavah v cerkvi sv. Jošta v Šentjoštu

Anita Klančar Kavčič, Ajda Mladenović

Charter. Sektorska strategija veščin v kulturni dediščini

Barbka Gosar Hirci

Promocijski film Skodelica kave

Matej Žganjar, Ana Katarina Ziherl, Mojca Zver, Aleksander Šenekar, Drago Štimec, Boštjan Troha, Darko Gostiša

RAZSTAVE

Razstava Nazaj k predmetu, konservatorsko-restavratorski stik s preteklostjo

Sandra Dimitrijević