23. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev

Strokovna srečanja konservatorjev-restavratorjev že triindvajset let organizirata Društvo restavratorjev Slovenije in Skupnost muzejev Slovenije v sodelovanju s posameznimi muzejskimi institucijami. Z leti so se začeli pridruževati tudi kolegi iz tujine in dogodek je prerasel v mednarodno srečanje.

Posavski muzej Brežice je letos drugo leto gostitelj Srečanja. Potekalo bo v ponedeljek, 22. maja 2023, osrednja dogodka pa bosta odprtje razstave in predstavitev novega zbornika. Izpostavljene vsebine, namenjene strokovni javnosti, bodo predstavljene med 10. do 15. uro, razstava plakatov s predstavitvijo najnovejših dosežkov v stroki pa bo v muzeju na ogled vse do 30. junija.

Uredniški odbor publikacije Konservator-restavrator v sestavi Sabina Dolenec, Irena Porekar Kacafura, Anita Klančar Kavčič, Jasna Malešič, Ana Motnikar, Nataša Nemeček, Andreja Ravnikar in glavna urednica Ajda Mladenović je prejel 74 povzetkov plakatov, ki pokrivajo izredno raznolika področja dediščine. Poleg slovenskih so se na poziv odzvali tudi kolegi s Hrvaške in iz Portugalske, ki ohranjajo tradicijo mednarodne udeležbe. Številni prispevki o novih tehnologijah odsevajo sodoben pristop, ki ne vstopa le na področje konservatorsko-restavratorske stroke, temveč globalno v večino strok. Več je prispevkov o izobraževanju in naravoslovnih preiskavah, precej manj pa, presenetljivo v primerjavi s preteklimi leti, s področja slik in tekstila.

Preberi več…

Ajda Mladenović, ZVKDS Restavratorski center (glavna urednica publikacije Konservator-restavrator)

Vabilo

Program strokovnega srečanja

Gradivo za medije 2023

ZBORNIK 2023 – Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2023 – pdf

Uvodnik

Eva Ilec

PLENARNI ČLANEK

Restavratorski pristopi Mateja Sternena

Ajda Mladenović, Simona Škorja, Anita Kavčič Klančar, Mateja Neža Sitar

POVZETKI MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2023

TEKSTIL

Arheološki tekstil pod steklom – da ali ne?

Eva Ilec, Ana Motnikar, Miran Pflaum, Irena Porekar Kacafura

PAPIR

Konserviranje-restavriranje papirne tapete

Katja Tittl

Konserviranje in restavriranje risb Franca Košarja

Lucija Planinc

Grafični listi Zorana Mušiča

Polona Paglovec Suligoj

Konservatorska praksa pri digitalizaciji likovnih del na papirju

Stevo Leskarac, Đuro Singer

Reševanje literarnega arhiva Borisa Pahorja

Metka Kojc, Andreja Kozjek, Ksenija Janković

FOTOGRAFSKO GRADIVO

Konserviranje-restavriranje in digitaliziranje fotografskih negativov iz zapuščine Saše Šantla

Ksenija Janković, Meta Kojc

SLIKE

Odstranitev emulzijskega premaza s hrbtne strani slike Streljanje talcev, 13. 10. 1942 Toneta Kralja

Zoja Bajdè

Pomen sodelovanja s konservatorsko-restavratorko stroko pri raziskovanju dela Panem et circenses

Tina Fortič Jakopič, Marko Ličina

POLIKROMIRAN LES

Intaktno obglavljenje, 1635

Vlado Fras

Konservatorsko-restavratorski poseg na glavnem oltarju iz podružnične cerkve sv. Mihaela na Kompolju

Aleš Vene

Prezentacija Šubičeve plastike sv. Jurija v župnijski cerkvi v Šenčurju

Kregar Tea, Franci Kavčič

Konservatorsko-restavratorska dela na ripidah iz cerkve sv. očeta Nikolaja v Mikluševcih

Tamara Ukrainčik

Ikona Marija z Jezusom

Irena Jeras Dimovska

LES

Ohranjanje prvotnega laka

Martin Klinc

Restavriranje bidermajerskega predalnika z dvorca Coronini Cronberg v Gorici (Italija)

Davorin Pogačnik

Tradicionalne skrinje: zaščitna in konservatorsko-restavratorska dela

Jasna Poljak

Restavriranje ohišja Ebnerjevih orgel

Maja Pliberšek

Konserviranje-restavriranje štirih stolov Franja Stiplovška

Nives Slemenšek   

STENSKE SLIKE

Fragmenti antične stropne poslikave z arheološkega najdišča Muzejski trg v Celju – izzivi prezentacije

Petra Benedik, Jelka Kuret

Mojster Leonard, si to ti?

Eva Marija Fras

Konservatorsko-restavratorski poseg in estetska prezentacija fragmentov gotskih poslikav v cerkvi sv. Petra v Gorenjem Mokronogu

Anja Urbanc, Katja Pohl Lužnik

Posegi na stenskih poslikavah v cerkvi sv. Mihaela v Damlju

Mateja Ocepek

Odkritje in konserviranje-restavriranje poslikav v zvonici cerkve Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah

Jerneja Kos, Mojca Kos

Restavriranje zunanje stenske poslikave na cerkvi sv. Andreja v Svinem

Andrej Jazbec

Restavratorske analize postopkov v Viteški dvorani, Posavski muzej Brežice

Ljubiša Milić

Dokumentiranje bogate stenske opreme v hiši na Mestnem trgu 14 v Ljubljani

Katja Pohl Lužnik, Anja Urbanc

Odkritje in restavriranje Jelovškove poslikave v cerkvi sv. Jurija v Šenčurju

Anita Klančar Kavčič

Stenske poslikave na fasadi špitalske cerkve v Škofji Loki

Tjaša Pristov  

Odkrito delo Toneta Kralja v Ljubljani: začetek prezentacije stenskih poslikav Slovanske kapele

Anka Batič

Prezentacija snetega zgrafita slikarja Maksa Kavčiča

Jelka Kuret

Od snemanja do muzejske prezentacije: Idrijski zgrafito Ivana Seljaka – Čopiča

Anja Novak Švagelj, Ajda Mladenović

KAMEN IN UMETNI KAMEN

Čiščenje kamnitih površin z ionskimi izmenjevalnimi smolami

Viktorija Peternel

Zgodba »dobro ohranjenega« kipa na višini

Špela Govže

Konserviranje-restavriranje nagrobnikov ponesrečenih planincev v Dovjem

Ana Resnik

Konserviranje-restavriranje kipa iz umetnega kamna avtorja Franceta Vodnika

Michelle Vidovič, Tadeja Kajzar Trajkovski           

STEKLO

Muzejska prezentacija vitrajev

Saša Snoj       

KERAMIKA IN PORCELAN

Odpadni izdelki kranjske lončarske delavnice

Anamarija Dimovska

Porcelan – dopolnjevanje manjkajočih delov

Nina Mertik

MAVEC

Posebna skrb za dekorativne predmete iz mavca

Tanja Mesojedec

ARHEOLOGIJA

Zahtevno ločevanje kovinskega sprimka železnih in bronastih najdb, ki so del vojaške opreme, ter keltskega bojnega voza iz Brežic

Robert Koračin

Arheološki kovinski predmeti z gradu Kozlov rob

Andrej Ferletic           

SESTAVLJENI MATERIALI

Bosman – ženitovanjska pogača

Irena Porekar Kacafura

Konservatorsko-restavratorski posegi na glasbeni skrinjici

Sandra Dimitrijevič

Osnutek za javni spomenik Matije Gubca

Maja Ivanišin

TEHNIŠKA DEDIŠČINA

Konserviranje-restavriranje analitske tehtnice

Luka Kren

Konserviranje-restavriranje zbirke iz brivsko-frizerskega salona Kreutz

Rok Verstovšek Tanšek, Stanka Glogovič

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Dostopnost restavriranja slik slepim in slabovidnim

Ana Sofia Neves, Ana Bailão, Frederico Henriques, Inês Simões

NOVE TEHNOLOGIJE

Utrjevalna redukcija svinčenih pečatov z elektrolitskim svinčnikom Pleco

Nataša Nemeček

Projekt ENDLESS Metal (IG16215)

Eva Menart

MiCorr – prostodostopno orodje za diagnostiko in dokumentiranje kovinskih predmetov

Zala Uršič

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Kemijske analize papirja, impregniranega s protiglivnim sredstvom za zaščito pred plesnimi

Lea Legan, Janez Kosel

Dvostranska slika Streljanje talcev 13.10.1942 / Panem et circenses Toneta Kralja. Preiskave materialov in tehnologije

Petra Bešlagić

Raziskave na oltarju sv. Sebastijana v cerkvi sv. Lenarta v Slovenskih goricah

Ana Ploj, Andreja Padovnik

Neinvazivne analize z ramanskim spektrometrom – primerjava z analizami na odvzetih vzorcih na primeru stenskih poslikav v p. c. sv. Helene v Gradišču pri Divači

Katja Kavkler

Napredni pristopi pri ohranjanju stenskih poslikav

Andreja Pondelak, Sabina Dolenec, Andrijana Sever Škapin, Luka Škrlep, Maša Kavčič, David Jesenko, Andrej Mesner, Andraž Krivic

Učinkovitost in varnost uporabe biocidnih in bakterijskih pripravkov za deaktiviranje plesni, izoliranih iz spomenika Mitrej nad Rožancem

Janez Kosel, Lea Legan, Klara Retko

Slišati nevidno: ultrazvok pri oceni stanja dediščine

Ana Brunčič, Andreja Pondelak, Sabina Dolenec

Vpogled v naravo in lastnosti svetlo zelene površine bronastih spomenikov – naravoslovne preiskave Prešernovega spomenika v Ljubljani

Tadeja Kosec et al.

Uporaba mikrotomografije za analizo šifrirnega stroja Enigma M4

Miha Hren, Lidija Korat, Andrej Gaspari

Vpetost Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v mednarodne projekte v okviru projekta IPERION HS

Klara Retko, Lea Legan, Polonca Ropret    

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

S.O.S., preventivna konservacija za arheološke najdbe iz kovine

Helena Pucelj Krajnc

Prenizka relativna vlaga v razstavišču in reševanje zapletov

Irma Langus Hribar, Nuška Dolenc Kambič

Selitev depojev iz podstrešja Tehniškega muzeju v Bistri

Drago Štimec 

ODZIV NA NARAVNE NESREČE

Evakuacija umetnin po potresu – primeri iz hrvaške konservatorsko-restavratorske prakse

Maja Sučević Miklin 

IZOBRAŽEVANJE

Virtualna delavnica lokalne sanacije poškodb na tkanih nosilcih Fusion 1: mare nostrum

Liza Lampič

Ko konservator-restavrator umetniku pripravi slikarski nosilec

Albina Krzič

Konservatorsko-restavratorski posegi in izdelava 3D modela kiparske kompozicije Meta II v okviru mednarodnega interdisciplinarnega projekta Od blizu

Ana Božičević

Mednarodna poletna šola Gradišče pri Divači, 2022

Suzana Damiani, Neva Pološki

Predstavitev študentskega projekta za trajnostni razvoj 2022: Naravne trajnostne stenske barve

Andreja Padovnik, Blaž Šeme, David Antolinc

Izobraževanje o materialih za konservatorsko-restavratorske posege na keramiki in kamnu

Lidija Gardina

Identifikacija plastičnih materialov

Simona Škorja

Transformacija v trajnost

Irina Pozdorovkina

Fičko za sebek

Mojca Zver    

RAZSTAVE

Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja.

Razstava, posvečena 40-letnici konservatorsko-restavratorske delavnice za tekstil

Hermina Golc, Boštjan Roškar, Tatjana Štefanič