20. strokovno srečanje 2020

Na izvedbo letošnje okrogle, 20. obletnice strokovnega srečanja konservatorjev-restavratorjev je precej vplivala situacija v povezavi z novim koronavirusom. Kljub temu je uredniški odbor publikacije v sestavi Sabina Kramar, Irena Porekar Kacafura, Lucija Močnik Ramovš, Ana Motnikar, Jasna Malešič, Ajda Mladenovič in glavne urednice Nataše Nemeček v času karantene pridno pregledoval prispevke. »Koronski« produkt je obsežna publikacija, ki je v plenarnem delu posvečena dogajanju na skorajda vseh področjih konserviranja-restavriranja v zadnjih dvajsetih letih.

Za letošnje strokovno srečanje je prispelo 70 povzetkov plakatov, pridružili pa so se nam tudi kolegi iz Hrvaške in Portugalske. Novi koronavirus je vplival tudi na izvedbo letošnje razstave plakatov v Narodni galeriji. Zaradi epidemioloških omejitev bo namreč potekala virtualno, plakati se bodo izmenjevali na ekranu v razstavnih prostorih Narodne galerije. Nove tehnologije v obliki webinarjev nam omogočajo, da bomo v virtualni obliki izvedli tudi nekaj predavanj iz plenarnega sklopa in kratke predstavitve plakatov.

Preberi več…

Nataša Nemeček, Narodni muzej Slovenije (glavna urednica publikacije Konservator-restavrator)

Objavljamo povezavo na oddajo Kulturna panorama (24. 10. 2020), kjer lahko od 50. minute dalje prisluhnete kratkemu prispevku o srečanju: https://ars.rtvslo.si/2020/10/kulturna-panorama-355/ .

Zbornik KONSERVATOR-RESTAVRATOR (20 let | 20 years) – pdf

Uvod / Introduction

Jana Šubic Prislan

PLENARNI SKLOP / PLENARY SESSION

Stanje na področju konserviranja-restavriranja v preteklih dvajsetih letih / The state of conservation-restoration during the last twenty years

Dvajset let Strokovnega srečanja konservatorjev-restavratorjev (2001–2020) / Twenty years of the International Meeting of Conservators-Restorers (2001–2020)

Nataša Nemeček, Irena Porekar Kacafura

Zadnjih dvajset let Društva restavratorjev Slovenije (DRS) / The last twenty years of the Slovenian Society for Restoration (SSR)

Ana Kocjančič, Irena Porekar Kacafura

Delovanje Sekcije za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) / Activities of the Conservation-Restoration Section of the Slovenian Museums Association

Jana Šubic Prislan

Restavriranje tekstila zadnjih 20 let / Textile restoration in the last 20 years

Ana Motnikar

Področje papirja, pergamenta in knjižnih vezav / Presentation of paper, parchment and bookbinding

Blanka Avguštin Florjanovič

Od podlepljanja do minimalnih posegov / From lining to minimum interventions

Lucija Močnik Ramovš

Lesena plastika / Polychrome wooden sculpture

Miladi Makuc Semion

Pohištvo / Furniture

Boštjan Roškar

Konserviranje-restavriranje keramike, porcelana in stekla / Conservation-restoration of ceramics, porcelain and glass

Ajda Purger, Janja Slabe

Problematika konserviranja-restavriranja muzejskega kovinskega gradiva / Conservation-restoration issues of metal museum objects

Nataša Nemeček, Irena Porekar Kacafura

Pregled razvoja konservatorsko-restavratorske dejavnosti na področju stenskih poslikav in mozaikov / Development of the conservation-restoration of wall paintings and mosaics

Martina Lesar Kikelj, Anita Kavčič Klančar, Ajda Mladenović

Naravoslovne preiskave: sodobne tehnologije za pogled v preteklost / Natural sciences: modern technologies for looking back into the past

Naravoslovne preiskave v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Natural sciences at the Restoration Centre of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

Katja Kavkler

Naravoslovne raziskave muzejskega gradiva / Scientific analyses of museum objects

Eva Menart

O mineralnih materialih kulturne dediščine / On mineral materials of cultural heritage

Sabina Dolenec

Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost / European research infrastructure for heritage science

Matija Strlič, Polonca Ropret, Irena Kralj Cigić, Klara Retko

Preventivno konserviranje / Preventive conservation

Eva Menart

PLAKATI MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2020

TEKSTIL

Konserviranje koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije

Eva Ilec

Poslikan prapor Vlahe Bukovca iz župnijske cerkve sv. Nikolaja v Cavtatu na Hrvaškem

Ada Vrtulek Gerić

PAPIR

Minimalni posegi na rokopisu Osmoglasnik Dragomirov iz 13. stoletja

Gabriela Aleksić, Karmen Jurišić, Mia Perković

Konserviranje in restavriranje dveh pahljač

Lucija Planinc

Alternativni način nanašanja predpripravljenih japonskih papirjev

Meta Kojc

Konserviranje in restavriranje negativov zemljiškokatastrskih načrtov

Stanka Grkman

Pisna dediščina – prva svetovna vojna v sliki in besedi

Nada Čučnik Majcen, Marjeta Černič, Martina Vuga

Raziskave tehnik izdelave marmoriranega papirja v Univerzitetni knjižnici v Splitu

Ana Radić Bizjak

Razvoj novega postopka stabiliziranja korozivnega zelenega bakrovega pigmenta na papirju

Jasna Malešič, Mitja Denac, Bor Kolar Bačnik, Jana Kolar

SLIKE

Restavriranje slike Marija Magdalena

Darja Srebnik

Problematika estetske prezentacije slike Kardinal Dominik Orsinij

Nives Slemenšek

Sliki Sv. Egidij in Sv. družina

Katarina Blaži

Konserviranje močno deformirane slikovne plasti na nosilcu iz jute – problemi in rešitve

Lucija Močnik Ramovš

Nadgradnja podokvirov za slikarski opus Toneta Kralja

Zoja Bajdè

Konservatorsko-restavratorski posegi na slikah Adriana de Sousa Lopesa

Liliana Cardeira, Ana Bailão

Tone Kralj, Gradnja Nove Gorice – dileme pri odstranjevanju neenakomernega premaza

Polona Paglovec Šuligoj

POLIKROMIRANA PLASTIKA

Kako je Paolo pomagal Mariji

Martina Vuga

Konservatorsko-restavratorska dela na osrednjem delu glavnega oltarja župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Vrbniku

Nevena Krstulović, Marta Budicin

Konservatorsko-restavratorska dela na glavnem oltarju sv. Janeza Krstnika v Frančiškanski cerkvi v Varaždinu na Hrvaškem

Tomislav Sikinger

Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarju sv. Poliona

Maja Sučević Miklin

LES

Poslikano pohištvo in raziskave

Irena Jeras Dimovska

Ilok, frančiškanski samostan in cerkev sv. Janeza Kapistrana – konservatorsko-restavratorska dela na intarziranih vratih refektorija

Ivan Bošnjak

Kako spremeniti 120 let staro skrinjo v omaro za orožje?

Janez Demšar

Sobivanje starega in novega: restavriranje in predelava stavbnega pohištva in dekorativnih stenskih oblog v Mali sejni dvorani v Državnem zboru

Fani Oražem, Franci Kavčič

ARHEOLOGIJA

Izzivi pri izkopavanjih prazgodovinskih žar na arheološkem najdišču Beram

Marija Sekulić

Priprava gradiva za arheološko razstavo ob 1950. obletnici prve omembe Petovione

Nina Mertik

Konserviranje-restavriranje latenskega meča iz Potočnikove zbirke

Helena Pucelj Krajnc

Poznorimsko orožje iz Ajdovščine

Andrej Ferletic

Konserviranje-restavriranje fragmenta emonske stenske poslikave iz insule XVII, soba 2

Danijela Frelih

Interventni dvig in priprava rimskodobnega mozaika za muzejsko prezentacijo

Anja Urbanc

SESTAVLJENI MATERIALI

Rekonstrukcija pozlate in posrebritve na namizni stebrni uri

Anamarija Dimovska

Potovalna ura iz kulturnozgodovinske zbirke Gorenjskega muzeja

Sandra Dimitrijević

Konservatorsko-restavratorski posegi na predmetih čebelarske zbirke SEM

Žiga Rehar

Grad Brdo pri Kranju – kiparska zbirka med obnovo objekta

Matevž Sterle Sterle

KERAMIKA

Uporaba sintetične smole za barvno dopolnjevanje glazirane keramike

Lisa Rode

KOVINA

Popotovanje piranskega nadangela Mihaela

Jože Drešar

Konservatorsko-restavratorski posegi na železnih predmetih za razstavni projekt Ko zapoje kovina

Nataša Nemeček

Konserviranje in restavriranje francoske namizne ure Parigina

Enio Vivoda

Čas ni pomagal (Vrijeme nije pomoglo) – dokumentarni film

Dragan Đokić, Sagita Mirjam Sunara

PRIRODOSLOVNO GRADIVO

Botanični del postavitve barjanske diorame

Matjaž Černila

STENSKE SLIKE IN MOZAIKI

Preiskave učinkovitosti utrjevanja stenskih poslikav v secco tehniki v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu

Anka Batič, Andreja Pondelak, Sabina Dolenec

Restavratorski posegi v ladji cerkve Marijinega vnebovzetja v Trebnjem

Mateja Ocepek

Restavriranje stenske poslikave Staneta Cudermana in usoda monumentalnega slikarstva iz obdobja med obema vojnama

Ajda Mladenović, Asta Vrečko, Ljubiša Milić

Palača Meksika – stenska poslikava Riharda Jakopiča

Saša Snoj

Stenska oprema historičnih stavb v starem mestnem jedru v Ljubljani in njihovo evidentiranje in dokumentiranje

Katja Pohl

Prezentacija šablonske stenske poslikave v Deskovi vasi

Maja Ivanišin

Reševanje zgrafita slikarja Maksa Kavčiča

Martina Lesar Kikelj, Ajda Mladenović, Anita Kavčič Klančar

Konserviranje-restavriranje mozaika Bitka na Krškem polju v Kostanjevici na Krki

Tadeja Kajzar Trajkovski, Alja Fir

KAMEN IN ŠTUK

Konservatorsko-restavratorski posegi na nagrobnem spomeniku Anne Grebenz

Aleš Vene

Stabilizacija mavčnih nosilcev: Frančišek Smerdu, Motiv iz NOB

Erica Sartori

STAVBNA DEDIŠČINA

Tišina v Prekmurju – apneni plašč cerkve Marijinega rojstva / videoposnetek

France Andrejčič

Prenova cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku

Katarina Odlazek

Kako smo prebudili rusko lepotico

Jernej Jerman

Konserviranje-restavriranje stebriščne lope v Prešernovem gaju v Kranju (EŠD 5539)

Ana Resnik

Stabilizacija in hidroizolacija temeljev in zidov zgradbe

Ivan Stanislav Klaneček

KOPISTIKA

Izdelava faksimila listine in replike pečata (ustanovna listina cistercijanskega samostana Kostanjevica, 1249) s 3D tehnologijo

Mateja Kotar

Raziskovanje in izdelava replike kipa Marije z Detetom iz kapele sv. Jakoba iz Očure

Zvjezdana Jembrih, Ana Božičević

Izdelava replike grba družine Longo

Lidija Gardina, Edvilijo Gardina

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Karakterizacija in raziskave ohranjenosti rokopisa iz 18. stoletja

Jelena Duh

Analize utrjenega arheološkega lesa: mikroskopske in spektroskopske metode

Katja Kavkler

Preiskave na izbranih Kraljevih slikah iz cerkve sv. Lucije z Mosta na Soči

Petra Bešlagić

Analize in konservatorsko-restavratorski posegi na bronastem kipcu boga Ozirisa

Gregor Kos, Marko Frelih, Eva Menart

Testiranje čistilnih sistemov in analitsko spremljanje čiščenja Herrleinove stenske poslikave v Gruberjevi palači

Maša Kavčič, Lea Legan, Klara Retko, Domen Kranjc, Polonca Ropret

Preiskave sestave štukaturnih mas iz izbranih objektov kulturne dediščine

Katarina Šter, Nina Žbona, Marta Bensa, Tanja Mesojedec, Petra Bešlagić, Sabina Dolenec

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

Izdelava razstavnih lutk za historična oblačila

Irena Porekar Kacafura

Navodila za primerno hranjenje t. i. sodobnih medalj

Ana Sofia Neves, Ana Bailão, Frederico Henriques

IZOBRAŽEVANJE

Osma konservatorsko-restavratorska delavnica v Parku skulptur Železarne v Sisku

Sagita Mirjam Sunara

Delavnica utrjevanja stenskih poslikav in karbonatnih nosilcev z mineralnimi anorganskimi materiali

Anita Kavčič Klančar, Ajda Mladenović, Martina Lesar Kikelj, Marta Bensa

RAZSTAVE

Razstava Odstrto očem

Albina Kržič

PUBLIKACIJE

Dvajset let Oddelka za konserviranje in restavriranje umetnin Akademije za likovno umetnost Univerze v Zagrebu / monografija ob obletnici

Tamara Ukrainčik, Barbara Horvat Kavazović