19. strokovno srečanje 2019

Zbornik KONSERVATOR – RESTAVRATOR 2019 – pdf

Utrinki z 19. strokovnega srečanja

Uvod / Introduction

Lucija Močnik Ramovš

PLENARNI SKLOP / PLENARY SESSION

Konserviranje-restavriranje modernih in sodobnih umetnin / Conservation-restoration of modern and contemporary works of art

Mind the gap: Konserviranje-restavriranje del sodobne umetnosti / Mind the gap: conservation-restoration of contemporary art

Mirta Pavić

Moderna slika – kaj je s sliko danes / Modern painting – what is its status today?

Nada Madžarac

Različni pristopi k reševanju in hranjenju modernih in sodobnih umetnin / Different approaches to the restoration and conservation of modern and contemporary works of art

Tamara Trček Pečak

Kovinski kipi na prostem – od umetne do naravne patine / Discussing public metal sculptures / monuments from a sculptural point of view

Jurij Smole

Ohranjanje in konserviranje-restavriranje modernih in sodobnih stenskih poslikav in mozaikov / Preservation and conservation-restoration of modern and contemporary wall paintings and mosaics

Blaž Šeme

Dodatek

Nekaj jezikovnih priporočil za primernejše predstavljanje konservatorsko-restavratorskega dela

Vlado Motnikar

POVZETKI MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2019

TEKSTIL

Konserviranje fragmenta tapiserije iz 16. stoletja

Hajnalka Nagy

Konserviranje-restavriranje uniform

Irena Porekar Kacafura

Konserviranje-restavriranje ženskega suknenega plašča

Ana Resnik

Kopija madžarske revolucionarne zastave

Eszter Mátyás

PAPIR

Inkunabula Ezopove bajke: konserviranje-restavriranje lesenih platnic

Tomislav Bajić

Dokumentacija in ocena stanja iluminacij statuta Pulja iz leta 1500

Sanja Šetić

Izzivi pri odstranjevanju površinskih nečistoč in lepil z grafike Meriana Matthӓusa starejšega Bitka pri Lützenu iz leta 1632

Stevo Leskarac

Konservatorsko-restavratorska dela na knjigi Herbario Nuovo

Lucija Ašler

Konservatorsko-restavratorska dela na katastrskem načrtu Trstenik-Terstenico iz leta 1819

Dorijana Malinarić-Macan

Konservatorsko-restavratorska dela na zbirki matičnih knjig Vojvodine

Višnja Nikolić, Maja Jokmanović

Preiskava najstarejše fotografije Kranja z metodo PIXE

Jedert Vodopivec Tomažič, Žiga Šmit

Situacijski načrt Save pri Krškem XII/5-6, l 1850

Tatjana Rahovsky Šuligoj

Konserviranje in restavriranje fotografij fonda SI AS 1931, sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Nagodetov proces

Lucija Planinc

Kromolitografije – reproducirane podobe na papirju in preventivni ukrepi

Irena Potočnik

Konserviranje-restavriranje in digitalizacija arhiva fotografskih negativov dnevnika Jutro

Ksenija Janković

Konserviranje-restavriranje skic Lojzeta Dolinarja

Petra Zaviršek, Jasna Malešič

Veliki problemi malih knjig. Restavriranje miniaturne knjige Károlya Andruska Kubikos iz zbirke Narodne biblioteke Srbije

Tanja Lošić

Estetske dileme pri konserviranju-restavriranju knjig

Mia Perković, Dragica Krstić

SLIKE

Konservatorski-restavratorski poseg na oljni sliki na kamnu

Anka Batič

Slika Valentina Metzingerja – posegi po posegih

Anita Klančar Kavčič, Vid Klančar

Konservatorsko-restavratorski posegi na sliki Sveti Janez Nepomuk iz cerkve sv. Nikolaja v Novem mestu

Zdenka Salmič Pungerčar

Po sledovih starih restavratorskih posegov

Lucija Stepančič

Podloge na slikah 19. stoletja in načrtovanje konservatorsko-restavratorskih postopkov

Lucija Močnik Ramovš

Konserviranje-restavriranje oljne slike na železni pločevini Požar v Kranju iz Narodnega muzeja Slovenije, magistrsko delo UL ALUO

Helena Pucelj Krajnc, Blaž Šeme, Nataša Nemeček

Degradacija platna na slikah Adriana de Souse Lopesa

Liliana Cardeira, Ana Bailão

Kako je slikal redovnik Vinko Marije Draganja

Lana Kekez, Sagita Mirjam Sunara, Kristina Krivec, Julija Baćak

Različna pristopa h kitanju slik Riharda Jakopiča

Liza Lampič

Konserviranje in restavriranje treh slik Uroša Predića iz cerkve v okolici industrijske cone rudnika Kostolac

Sandra Jakovljević

Odstranjevanje površinskih nečistoč z nelakiranih slik

Zoja Bajdè

Stari konservatorsko-restavratorski posegi – nove metode na sliki Miće Popovića Meščani (Građani)

Bojan Nikolić, Milica Konstantinović

Izkušnje Galerije Matice srpske s čiščenjem redko razstavljenih slik

Daniela Korolija Crkvenjakov

POLIKROMIRANA PLASTIKA

Vprašanje prezentacije polikromije na »zlatem oltarju« iz druge polovice 17. stoletja

Fani Oražem, Franci Kavčič

Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarju sv. Janeza Nepomuka, cerkev sv. Mohorja (EŠD 2395), Moravče pri Gabrovki

Albina Kržič

Konserviranje-restavriranje poslikanega razpela iz pravoslavne cerkve svete Marije Magdalene

Marko Čurković

Rekonstrukcije pozlate

Maja Sučević Miklin

LES

Konservatorsko-restavratorski posegi na orgelskem pozitivu iz loretske kapele mariborskega gradu

Danilo Rojko

Tri preslikave – različne rešitve

Irena Jeras Dimovska

Sodobni pristopi pri reševanju razpok na godalih

Andreja Jamšek

Konserviranje in restavriranje tradicionalnega ribiškega plovila pasara

Kristina Zadnik Sinožič, Mateja Krošelj

ARHEOLOGIJA

Železnodobni zaponki iz različnih materialov

Sonja Perovšek

Pozlačena čebuličasta fibula iz Ajdovščine

Andrej Ferletic

Razsoljevanje arheološke keramike

Anamarija Dimovska

Konserviranje in restavriranje rimske posode z enojnim ročajem iz modrega stekla

Miona Miliša, Filip Rogošić, Mladen Čulić

Izredne najdbe rimskih fresk v Celju

Jasna Radšel, Jure Krajšek

Vakuumsko utrjevanje antičnega marmornega kipa cesarice iz Arheološkega muzeja v Zadru

Siniša Bizjak, Ivana Duvnjak

Konserviranje-restavriranje antičnega talnega mozaika iz MGML (Muzej in galerije mesta Ljubljane)

Barbara Škander

Rimske grobnice v Drnovem pri Krškem

Špela Govže

Pozlačeni grb rodbine Auerspergov

Mojca Zver

SESTAVLJENI MATERIALI

Konserviranje in restavriranje arkebuze

Enio Vivoda

Konservatorsko-restavratorski posegi na jaslicah iz Vörsa

Petronella Kovács Mravik, Mária Fodor, László Nemes Takách

Konserviranje in restavriranje zbirke pip Nadežde Kafol z Bleda

Janja Slabe

Konservatorsko-restavratorski posegi na kitajskem dežniku, izdelanem iz papirja

Hajnalka Fábián-Tóth

Konserviranje-restavriranje predmetov iz zbirke zdravniške ambulante dr. Božidarja Fajdige

Sandra Dimitrijević

KOVINA

Triglav, Aljažev stolp (EŠD 5531) – Celovita prenova

Martin Kavčič

Konservatorsko-restavratorski posegi na kipcu Deček, ki nosi vodo (1931) kiparja Dezsőja Erdeyja

Ottó Hargitai

STENSKE SLIKE IN MOZAIKI

Zazid, cerkev sv. Martina – dosedanji rezultati prizadevanj pri prezentaciji gotske notranjščine

Nataša Škrjanec

Problematike ohranjanja stenskih poslikav v prezbiteriju cerkve Žalostne Matere Božje v Dolenji vasi pri Senožečah

Andrej Jazbec, Marta Bensa

Restavriranje freske Frana Jelovška in štuka v hiši pri Vitezu v Ljubljani

Aleksander Šiles, Jasna Radšel

Konserviranje-restavriranje fragmenta stropne poslikave iz hiše na Mestnem trgu 10 v Ljubljani

Anja Novak

Konservatorsko-restavratorska dela v prezbiteriju cerkve sv. Martina v Zazidu

Mateja Krošelj

Prezentacija zazidanega oltarja v ladji cerkve sv. Vida na Šentviški Gori

Marta Bensa

Dekorativne tehnike zidnih poslikav

Marija Ana Kranjc, Tanja Mesojedec

KAMEN IN ŠTUK

Konservatorsko-restavratorski poseg na kamnitih oltarjih sv. Magdalene in sv. Blaža

Saša Stržinar Sterle

»Mascherone« – konserviranje-restavriranje kamnitega reliefa

Lidija Gardina, Edvilijo Gardina

Antependij, Marijino darovanje v templju, Piran – cerkev Marije Zdravja

Rok Dolničar

Konservatorsko-restavratorski poseg na kariatidah na fasadi SNG Maribor

Katja Rus

Štovičkove študije iz nežgane gline

Maja Ivanišin

STAVBNA DEDIŠČINA

Claustra (Claustra Alpium Iuliarum) – rimski zid

Damjan Nared

Celostna obnova podružnične cerkve svetega Jožefa v Podklancu pri Vinici

Mateja Ocepek

Konservatorsko-restavratorski poseg na Devskem znamenju, Praprotna Polica

Katarina Blaži

Obnova kapele na stopnišču pod cerkvijo sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju

Matevž Sterle

KOPISTIKA

Pomen zbiranja arhivskega gradiva ob posegu na sliki Valentina Metzingerja

Vid Klančar, Anita Klančar Kavčič

Zlata našivka z Bleda – izdelava kopij s kombinacijo sodobnih in klasičnih tehnik

Miran Pflaum, Andrej Žužek, Peter Turk

Realistični model kraške jame

Miha Jeršek, Borut Tome, Matjaž Černila, Matija Križnar, Dare Fekonja, Tomi Trilar

NOVE TEHNOLOGIJE

Digitalna rekonstrukcija in virtualna prezentacija stenskih poslikav

Anja Urbanc

GigaPan

Barbka Gosar Hirci, Andrej Hirci

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Preiskave na sliki Franceta Pavlovca Tulpe. Občutljivost modernih barvnih plasti na vodo

Petra Bešlagić

Kipi Jožefa Strauba – prvotna tehnologija in kasnejše predelave

Katja Kavkler

Spremljanje čiščenja pozlačenih površin

Maša Kavčič, Lea Legan, Klara Retko, Domen Kranjc, Polonca Ropret

Zvoki iz prazgodovine – raziskave treh ropotuljic z Dežmanovih kolišč na Ljubljanskem barju

Lidija Korat, Miran Pflaum, Peter Turk

Mikrobiološke raziskave stenskih poslikav na zunanjščinah cerkva

Zala Rebernak, Blaž Šeme, Polona Zalar

Mineraloška karakterizacija cementnih ometov na bunkerjih Rupnikove linije

Petra Štukovnik, Janez Peter Grom, Violeta Bokan Bosiljkov, Marjan Marinšek

Historični teraco Plečnikove dediščine

Sabina Kramar, Maruša Borštnar, Andreja Pondelak, Nina Žbona

Predstavitev utrjevalca na osnovi topne kalcijeve spojine za karbonatne materiale

Andreja Pondelak, Luka Škrlep, Sabina Kramar, Andrijana Sever Škapin

Primerljivost in učinkovitost metod in situ za preverjanje lastnosti nekonstrukcijskih injekcijskih mas

Andreja Padovnik, Violeta Bokan Bosiljkov

Vpeljava površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinsko znanost v Sloveniji

Klara Retko, Maša Kavčič, Romana Cerc Korošec, Polonca Ropret

Vpliv dimnih plinov na predmete kulturne dediščine

Lea Legan, Klara Retko, Maša Kavčič, Friderik Knez, Polonca Ropret

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

Podzemna zabava v težavah

Martina Vuga

Ohranjanje organskih materialov na t. i. sodobnih medaljah

Ana Sofia Neves, Ana Bailão, Andreia Pereira

IZOBRAŽEVANJE

Predstavitev izdelave poslikanih panjskih končnic na Kitajskem

Žiga Rehar

Uvajanje sodobnih pristopov čiščenja stenskih poslikav na ZVKDS

Ajda Mladenovič, Martina Lesar Kikelj, Maša Kavčič, Domen Kranjc

Znanje in veščine iz depoja: Snovanje in poustvarjanje štukatur

Aleš Vene

RAZSTAVE

Razstava V dobrih rokah – 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije

Nataša Nemeček

Organizacijski model razstave

Irma Langus Hribar, Janja Slabe, Nataša Nemeček

PROJEKTI

Projekt Po sledeh umetnosti družine Straub – strokovno in znanstveno sodelovanje z izmenjavo podatkov

Ksenija Škarić

APACHE – nov projekt na temo dediščinske znanosti (EU OP Obzorje 2020)

Eva Menart, Irena Kralj Cigić

PUBLIKACIJE

Zbornik RES.7 Estetska prezentacija stenskih poslikav

Mateja Neža Sitar