24. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev

Strokovna srečanja konservatorjev-restavratorjev že štiriindvajset let organizirata Društvo restavratorjev Slovenije in Skupnost muzejev Slovenije v sodelovanju s posameznimi muzejskimi institucijami. Z leti so se začeli pridruževati tudi kolegi iz tujine in dogodek je prerasel v mednarodno srečanje.

Posavski muzej Brežice je letos tretje leto gostitelj Srečanja. Potekalo bo v ponedeljek, 27. maja 2024, osrednja dogodka pa bosta odprtje razstave in predstavitev novega zbornika. Izpostavljene vsebine, namenjene strokovni javnosti, bodo predstavljene med 10. in 15. uro, razstava plakatov s predstavitvijo najnovejših dosežkov v stroki pa bo v muzeju na ogled do 28. junija.

Uredniški odbor publikacije Konservator-restavrator v sestavi Sabina Dolenec, Irena Porekar Kacafura, Anita Klančar Kavčič, Jasna Malešič, Ana Motnikar, Nataša Nemeček, Andreja Ravnikar in glavna urednica Ajda Mladenović je prejel 74 povzetkov plakatov z izredno raznolikih področij dediščine. Poleg že utečenih predstavitev problematike na slikah na platnu, leseni plastiki, stenskih slikah in mozaikih so vsaj z enim prispevkom zastopani raznovrstni muzejski materiali, kot so tekstil, papir, kovina, steklo, vosek, naravoslovno gradivo …, pa tudi spremljajoča področja, kot so preventivna konservacija, konservatorska teorija in izobraževanje. Tradicijo mednarodne udeležbe letos ohranja prispevek hrvaške kolegice, sicer pa je mednarodni odziv manjši kot v preteklih letih.

Preberi več…

Ajda Mladenović, ZVKDS Restavratorski center (glavna urednica publikacije Konservator-restavrator)

Vabilo – pdf

Program strokovnega srečanja 2024 – pdf

Gradivo za medije – pdf

foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice

ZBORNIK 2024 – Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2024

Uvodnik

Anita Kavčič Klančar

PLENARNI SKLOP

Čiščenje in utrjevanje stenskih poslikav in kamnitih spomenikov

Martina Lesar Kikelj, Andrej Jazbec, Saša Snoj, Špela Govže, Nina Žbona, Saša Stržinar Sterle

POVZETKI MEDNARODNEGA STROKOVNEGA SREČANJA 2024

TEKSTIL

Plesna obleka za razstavo Od korzeta do žaketa: Izzivi konserviranja in barvanja svile

Marina Čurin, Eva Ilec

PAPIR

Risbe Janeza Potočnika

Tina Buh

Konserviranje-restavriranje likovnih del na papirju učiteljic Ane in Marije Očakar iz zbirke Slovenskega šolskega muzeja

Petra Juvan, Meta Kojc, Marjetka Balkovec Debevec

SLIKE

Vittore Carpaccio, Marija z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki: pot do originalnega slikovnega sloja

Sanela Hodžić

Vittore Carpaccio, Marija z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki: Odstraniti ali pustiti – problem prezentacije signature

Emina Frljak Gašparović

Konserviranje-restavriranje slike Sv. Barbara in sv. Ahac s svetniki

Monika Zobec

Rihard Jakopič, Počitek – problemi in rešitve

Sara Štorgel

Kaj smo se naučili ob iskanju dokumentacije restavriranih slik Toneta Kralja na Zavodu za spomeniško varstvo in kaj smo pri tem odkrili?

Zoja Bajdè, Mojca Čermelj Dolničar

Odstranjevanje laka s pomočjo mikrofilamentnega tekstila

Lucija Močnik Ramovš

POLIKROMIRAN LES

Ioannes, te ipsum revera!

Vlado Fras

Konservatorsko-restavratorski poseg na prižnici v cerkvi sv. Simona in Jude, Spodnji Brnik

Katarina Blaži

Rekonstrukcija Šubičevega marmorina s pomočjo šablon

Tea Kregar, Frančiška Oražem, Franci Kavčič

Okrevališče za ranjene vojake

Irena Jeras Dimovska

Uporaba varnejših materialov pri restavriranju polikromirane lesene plastike

Saša Dolinšek

LES

Sodelovanje restavratorjev SEM in restavratorjev iz Muzeja palač v Pekingu, Kitajska

Gregor Kos, Žiga Rehar

Konservatorsko-restavratorski posegi na lesenih skulpturah forme vive

Aleš Vene

KOVINA

Odstranjevanje korozije s srebrnih in pozlačenih predmetov z nizkotoksičnim natrijevim glicinatom

Nataša Nemeček

STEKLO

Nadomeščanje manjkajočih delov balzamarija

Nina Mertik

MAVEC

Konserviranje-restavriranje mavčne plastike Ivana Zajca Atlet s palico

Matevž Sterle

VOSEK

Konserviranje-restavriranje voščenih kipov – dela marljivih samostanskih redovnic iz Škofje Loke

Albina Kržič

ARHEOLOGIJA

Grob s situlo iz železnodobnega grobišča pri Čadrgu

Andrej Ferletic

Od izkopa do razstave: konservatorsko-restavratorski poseg na železnodobnem vedru iz Podbele-Berjača

Matjaž Bizjak

Konserviranje arheoloških školjčnih lupin

Anamarija Dimovska

Konservatorsko-restavratorski posegi na glinenih pipah iz srednjeveške nižinske utrdbe v Virovitici

Jasna Poljak

Ornament – sveti gral konservatorsko-restavratorskih postopkov na predmetih kulturne dediščine

Robert Koračin

SESTAVLJENI MATERIALI

Športna puška N 38505 – dokumentiranje in konserviranje-restavriranje

Zala Uršič

Usnjen stol – izziv estetske prezentacije

Nives Slemenšek

Šivalni stroj Singer

Rok Verstovšek Tanšek

Izzivi pri restavriranju pinje za maslo Viktorija

Luka Kren

Konservatorsko-restavratorski poseg na glasbeni skrinjici Polyphon in estetska reintegracija na kovinski plošči Loreley volkslied

Mojca Zver

PRIRODOSLOVNO GRADIVO

Konserviranje dragocene zbirke miocenskih fosilov iz hrvaškega Radoboja 

Katarina Kadivec, Matija Križnar

STAVBNA DEDIŠČINA

Konstrukcija kot varovana vrednota dediščine 20. stoletja

Ana Brunčič, Sabina Dolenec, Meta Kržan, Tina Potočnik

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Dopolnjevanje manjkajočih delov lesenega nosilca z uporabo magnetov in 3D-tehnologij na primeru kipa Jokajoči angel iz Narodne galerije

Zala Debevec

Razpoložljivost dostopnih digitalnih orodij kot pomoč pri dokumentiranju in prezentiranju dediščine soboslikarstva

Tadeja Trajkovski, Žiga Pavlovič

Neinvazivna metoda dokumentiranja krasilnega valjčka

Žiga Rehar, Gregor Kos

STENSKE SLIKE

Raziskovanje uporabe enkavstike v antičnem stenskem slikarstvu

Roza Šantej

Konservatorsko-restavratorska obravnava stenskih poslikav v palači Kreljeva 6 v Kopru

Nataša Škrjanec

Celostna obnova podružnične cerkve sv. Mihaela v Damlju

Mateja Ocepek

Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih poslikavah v stanovanju hiše Mestni trg 35 v Škofji Loki

Tjaša Pristov

Izzivi pri izvedbi poslikave Štirje letni časi po Mirku Šubicu

Anita Kavčič Klančar

KAMEN

Konserviranje kamnitega znamenja iz Srževice

Špela Govže

MOZAIK

Izzivi pri dvigu fragmentov mozaika pozimi

Jelka Kuret

Izzivi konserviranja antičnega mozaika v glinenem melju

Katarina Bartolj, Jelka Kuret

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

Tekstilni ostanki, najdeni v grobu iz srednjeveškega Gutenwerda

Katja Kavkler

Projekt SafeSilk: Razumevanje in preprečevanje razgradnje svile, obdelane s kovinskimi ioni

Eva Menart, Ida Kraševec, Matija Strlič

Tkana zapuščina: tehnične preiskave svilenih tkanin iz 19. stoletja

Ibrahim Elrefaey, Irena Porekar Kacafura, Irena Kralj Cigić, Matija Strlič

Zbirka afriških islamskih papirnatih talismanov v Slovenskem etnografskem muzeju: materialnost in interpretacija

Matija Strlič, Abdelrazek Elnaggar, Hend Mahgoub, Gregor Kos, Žiga Rehar, Marko Frelih

Vpliv lignina na razgradnjo papirja

Irena Kralj Cigić, Ida Kraševec, Aleksander Kravos, Matija Strlič

Črnila in ugotavljanje vrste črnil s spektroskopskimi tehnikami

Klara Retko, Lea Legan, Maša Kavčič, Jasna Malešič, Polonca Ropret

Študija razgradnje zgodovinskih dokumentov z zelenimi in modrimi pigmenti

Jasna Malešič, Klara Retko, Kristina Mervič, Martin Šala

Vittore Carpaccio, Marija z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki: tehnično fotografiranje

Barbka Gosar Hirci

Površinski premaz na slikah Toneta Kralja Streljanje talcev, 13. 10. 1942 in Gradnja Nove Gorice

Petra Bešlagić, Zoja Bajdè

Aptamere za analizo organskih ostankov v arheološki keramiki

Polonca Ropret, Janez Kosel

Raziskave izbranih predmetov afriške dediščine iz Slovenskega etnografskega muzeja

Maša Kavčič, Lea Legan, Klara Retko, Janez Kosel, Polonca Ropret

Spektroskopska karakterizacija tobačnih predmetov iz Zbirke pribora za kajenje Narodnega muzeja Slovenije

Lea Legan, Klara Retko, Nataša Nemeček, Polonca Ropret

Cinober in njegova uporaba v slovenskem stenskem slikarstvu skozi čas

Maja Gutman Levstik, Sabina Dolenec

Priprava modelnih vzorcev za potrebe raziskav na stenski poslikavi na fasadi cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu

Andreja Pondelak, Luka Škrlep, Sabina Dolenec, Petra Šajna, Maša Kavčič, Lea Legan, Klara Retko, Ajda Mladenović

Uporaba antiovalbuminskih in antikazeinskih protiteles za analizo barvnega veziva hrvaških stenskih poslikav

Janez Kosel, Katja Kavkler, Neva Pološki, Polonca Ropret

Kostanjevica pri Novi Gorici – analiza štukatur v cerkvi Marijinega oznanjenja

Katarina Šter, Nina Žbona, Marta Bensa, Sabina Dolenec

Analiza mikroorganizmov na površini kamnitega kipa Drvar Jakoba Savinška 

Michelle Vidovič, Eva Koren, Viktorija Peternel

Konserviranje-restavriranje dediščine Plečnikovega betona z glivami

Sabina Dolenec, Anže Nemec, Katja Kavkler, Nina Žbona, Andreja Pondelak, Ana Brunčič, Polona Zalar

PREVENTIVNO KONSERVIRANJE

Nadzor klimatskih razmer pri ohranjanju kulturne dediščine

Lidija Gardina

Problematika mikroklime v Tehniškem muzeju Slovenije

Drago Štimec

SOS! Akcija v depoju Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Helena Pucelj Krajnc

Selitev nam je vsem v pogubo

Boštjan Roškar, Hermina Golc

KONSERVATORSKA TEORIJA

Holistični pristop k vrednotenju dediščine in agenda trajnostnega razvoja

Lana Nastja Anžur, Nina Ponikvar, Matija Strlič, Krish Seetah

IZOBRAŽEVANJE

Čiščenje na Akademiji

Martina Vuga

Problematika ohranjanja mavčnih odlitkov na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje

Viktorija Peternel

Zaključek Mednarodne poletne šole konserviranja-restavriranja stenskih poslikav na Gradišču pri Divači

Ajda Mladenović, Marta Bensa, Andrej Jazbec, Anita Kavčič Klančar, Minka Osojnik

Egiptovsko-slovensko stičišče: platforma za sodelovanje na področju znanosti o dediščini

Abdelrazek Elnaggar, Marko Frelih, Matija Črešnar

Predstavitev svetovnega združenja Ženske v goslarstvu

Andreja Jamšek

Dediščinska znanost in podnebne spremembe

Irena Porekar Kacafura, Lidija Fras Zemljič, Matija Strlič

Trajnost v soglasju

Irina Pozdorovkina

RAZSTAVE

Uporaba QR kod za izobraževanje muzejskih obiskovalcev o konserviranju-restavriranju

Liza Lampič